Today: 23.06.2018

Українська мова
Українська мова:

Dissemination


DISSEMINATION

 • An announcement about TEMPUS Joint Project 2009 “Development of New Land Governance Studies in Macedonia and Ukraine”, aims, objective and expected results was made on Web. Site Agrarian National University
 • The information about aims, objective, activities and expected results of the 159184-TEMPUS Project was publish in Information Bulletin of National Tempus Office in Ukraine # 2, 2010, p.16-19. Information also is put on Web. Site National Tempus Office in Ukraine. www.tempus.org.ua
 • The information about aims, objective, activities and expected results of the 159184-TEMPUS Project was presented on an international conference at Humboldt-Universität zu Berlin (18th and 19th November 2010)
 • The information about aims, objective, activities and expected results of the 159184-TEMPUS Project was presented on a conference “Higher Education in Contacts of Integration with European Education system” (25–27 November 2010)
 • The article ‘Education in the fields of Land Governance”, (Petrakovska O., Lizynova L.) was publish in Thematic Publication “Psychological, pedagogical and Organizational Conditions of Realisation of the Higher Education European Standards in Ukraine” # 4, v. VI (24), 2010, p. 416-423
 • The article ‘Land Governance Education in Ukraine”, (Petrakovska O.) was publish in Kiev National University Construction and Architecture Paper which is devoted to 80 year of foundation of KNUCA.
 • «Новая Программа TEMPUS в ДонНТУ». – Донецкий политехник, выпуск № 4-5, февраль 2010, с. 7
 • «Совещание по проекту ТЕМПУС в Швеции». – Донецкий политехник, выпуск № 18-19, октябрь 2010, с. 9
 • Гермонова К. Стратегія та інструменти для гнучкого навчання в Стокгольмському королівському технологічному інституті. – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільсва», присвячена 90-річчю ДонНТУ, 30 травня – 01 червня 2011 р., м. Донецьк.
 • Мотильова О. Комп’ютерні технології, що застосовуються для підтримки навчального процесу (досвід Стокгольмського королівського технологічного інституту). – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільсва», присвячена 90-річчю ДонНТУ, 30 травня – 01 червня 2011 р., м. Донецьк.
 • Митрофанова О. Внесок Європейської програми TEMPUS у розвиток системи землевпорядної освіти в Донецькому національному технічному університеті. – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільсва», присвячена 90-річчю ДонНТУ, 30 травня – 01 червня 2011 р., м. Донецьк.
 • Митрофанова Е.И., Гермонова Е.А. Концепция новой учебной программы подготовки магистров «Земельное управление»// Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна.– Донецьк: ДонНТУ, 2011.
 • Митрофанова О.І., Пілічева М.О. Аналіз можливості застосування європейського досвіду щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб// Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна.– Донецьк: ДонНТУ, 2011.
 • Presentations of the project results on the conferences of KNUCA
 • The article ‘Perspectives of ongoing project” (Petrakovska O, Lizunova A, LitvinenkoI) Kiev , National University Construction and Architecture Paper 2012
 • Митрофанова О.І., Пілічева М.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення примусового відчуження земельних ділянок та інших  об’єктів нерухомого майна в Україні. – Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій”. – Львів, ЛНАУ 18-21 вересня 2012 р.
 • Tymoshevkyi V. Consolidation of agricultural land. – KhNAU bulletin, Kharkiv. – 2012. -  #8.
 • Tymoshevkyi V. Increasing of land use efficiency on the basis of hierarchy analysis methods. – LNAU bulletin, Lviv. – 2012.
 • Tymoshevkyi V. Social and economical problems of sustainable land use. – KhNAU bulletin, Kharkiv. – 2011. – #10.
 • Popov A. Fragmentation of land: concept, meanings, advantages and disadvantages. NUBP Bulletin, Kyiv. – 2012.
 • Popov A. Concept of land readjustment. – LNAU bulletin, Lviv. – 2012.
 • Popov A. Land readjustment in Japan. – Articles compilation, Lviv. – 2012.