Today: 23.06.2018

Українська мова
Українська мова:

Iryna Lytvynenko


Iryna Lytvynenko

Present Employer:

Kyiv National University of Construction and Architecture

Position:

Senior lecturer of Land Management and Cadastre Department, GIS and Land Management Faculty

Information for contact:

University Address:      UKRAINE, 03680,  Kiev, Povitroflotsky Ave. 31
Phone:  +380442415540,

E-mail : l_iryna@hotmail.com

Education

1999 –         2000 Postgraduate student of Royal Institute of Technology, Real Estate and Construction management Department

1996-1999 –         Postgraduate student of Kyiv National University of Construction and Architecture, Department of Land Management and Cadastre

1987-1992 –         Student of Kyiv University named Taras Chevchenko, Geography Faculty

Scientific degree and academic status

2003 – Master of Science (The Built Environment)

Area of scientific research:

Land easements on Urban Areas

Legal and Economical Methods Improvement in Land Management

Публікації

  1. Карпінський Ю.О., Литвиненко І.В. Основні технологічні  принципи цифрової підготовки видавничих оригіналів // Науково-технічний збірник “Інженерна геодезія” Київського державного  технічного  університету будівництва і  архітектури,  1997, № 38, с. 59-62
  2. Карпінський Ю.О., Литвиненко І.В. Основи цифрової підготовки видавництва карт // Тези доповідей Третьої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій «Теорія, технологія, впровадження ГІС», 1997
  3. Литвиненко І.В. Розробка технології створення ортофотознімків на базі цифрової фотограмметричної станції // Науково-технічний збірник “Інженерна геодезія” Київського державного технічного університету будівництва і архітектури, 1998, № 39, с. 99-103
  4. Литвиненко І.В. Особливості підготовки до видання великоформатних карт з застосуванням ГІС-технологій // Науково-технічний збірник к “Інженерна геодезія” Київського державного технічного університету будівництва і архітектури, 1998, № 40, с.92-93
  5. Литвиненко І.В., Курач Т.М. Особливості організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи (з досвіду навчання в Швеції) // Збірник наукових праць “Картографія та вища школа”, 2006, № 11, с. 245-252
  6. Петраковська О.С., Литвиненко І.В. Особливості формування права сервітуту в українському законодавстві // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2008, № 29, с. 245-249
  7. Литвиненко І.В. Формування права сервітуту в закордонному досвіді // Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування” Київського національного університету будівництва і архітектури, 2009, № 34, с. 261-264