Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ


Marija Burinskiene Professor, Dr Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Sonia Guelton Professor, Dr l’Institut d’urbanisme de Pari, France
Evelin Jürgenson Professor, Dr Estonian University of Life Sciences, Estonia
John Kiousopoulos Professor, Dr University of West Attica, Hellas, Greece
Vida Maliene Professor, Dr Liverpool John Moores University, UK
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lithuania
Armands Auziņš Associate Professor Riga Technical University, Latvia
Куліков Петро Мусійович д.е.н., професор Ректор Київський національний університет будівництва і архітектури
Чернишев Денис Олегович д.т.н., професор Перший проректор Київський національний університет будівництва і архітектури
Шкуратов Олексій Іванович д.е.н., професор Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Київський національний університет будівництва і архітектури
Артамонов Володимир Володимирович д.т.н., професор Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Беспалько Руслан Іванович д.т.н., доцент Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Карпінський Юрій Олександрович д.т.н., професор Київський національний університет будівництва і архітектури
Лященко Анатолій Антонович д.т.н., професор Київський національний університет будівництва і архітектури
Петраковська Ольга Сергіївна д.т.н., професор Київський національний університет будівництва і архітектури
Плешкановська Алла Михайлівна д.т.н., професор Київський національний університет будівництва і архітектури
Колосюк Анатолій Анатолійович к.ек.н, доцент Одеська державна академія будівництва і архітектури
Трегуб Микола Володимирович к.т.н., доцент Національний Технічний Університет «Дніпровська політехніка»
Нестеренко Олена Вікторівна к.т.н., доцент Декан ф-ту ГІСУТ Київський національний університет будівництва і архітектури
Лізунова Аліна Петрівна к.т.н., доцент Київський національний університет будівництва і архітектури
Михальова Марія Юріївна к.т.н., доцент Київський національний університет будівництва і архітектури
Реутова Олена Георгіївна к.ф-м.н., доцент Київський національний університет будівництва і архітектури