Сьогодні: 6.04.2020

English language
English language:

Правовий Модуль


ПРАВОВИЙ МОДУЛЬ

 1. Законодавство з Нерухомості (розробники доц. О. Митрофанова, доц. А. Попов, М. Pilicheva, ст. викл. В.Подойда)Курс надає студентам загальні знання про правову систему і концепцію управління земельними ресурсами в межах існуючих правових норм в Україні (цивільне право, земельне право, адміністративне право тощо). Також цей курс присвячений ознайомленню з існуючими у світі правовими системами. Зокрема, курс акцентує увагу на законодавчих актах що регулюють різнобічні питання відносно нерухомості в Україні.
 2. Законодавство щодо охорони навколишнього середовища та планування використання земель (розробники проф. О.Петраковська, доц.
  Л. Тузова, доц. А. Корецький)

  Основний підхід викладання учбового матеріалу цього курсу зумовлений його основними трьома складовими:

  • Перша частина присвячена вивченню основних принципів охорони навколишнього середовища в світі та екологічного законодавства в Україні.
  • Друга частина надає студентам знання щодо законодавства в питання планування використання земель з в Україні.
  • Третя частина дисципліни присвячена взаємозв’язку процесу управління земельними ресурсами та впровадження заходів з охорони навколишнього середовища.
 3. Будівельне законодавство (розробник доцент Л.Тузова)Курс надає основи законодавства будівництва в Україні. Зокрема, студенти отримують знання з процесуальних питань видачі дозволів на будівництво, руйнування, реконструкція, реставрацію будівель і споруд, будівельних норм які мають відношення до правових питань використання земель, а також про набувають навичок реалізації цих знань на практиці. Європейський досвід в цих питаннях також розглядається в розрізі цього курсу.
 4. Законодавство щодо природних ресурсів (розробник д-р О. Kovalyshyn)У центрі уваги цього курсу є формування теоретичних знань о природних ресурсах, їх роли в житті суспільства та необхідності збереження. Курс розглядає ключові питання ролі природних ресурсів в забезпеченні сталого розвитку та охорони навколишнього середовища.Завданням курсу є навчити студентів розуміти задачі охорони природних ресурсів, працювати з нормативно-правовою базою, з нормами матеріального і процесуального права при прийнятті управлінських рішень.
 5. Законодавство щодо кадастрової діяльності та землеустрою (розробники проф. Ю. Гавриленко., доц. А. Попов., О. Андріанова, В.Подойда)Курс знайомить з принципами побудови і функціонування інформаційних і кадастрових систем з урахуванням чинного законодавства. Надаються знання щодо правових аспектів таких кадастрових процедур як розподіл, об’єднання, консолідації, формування сервітутів.Також при вивченні курсу:
  • Забезпечується більш глибоке теоретичне вивчення кадастрового законодавства,
  • Запроваджується юридичні аспекти кадастрових процедур і нормативно-правової підтримки кадастрової зйомки,
  • Надаються практичні навички у самостійному прийнятті рішень щодо застосування і розуміння правил і вимог кадастрової зйомки.