Сьогодні: 6.04.2020

English language
English language:

Учбові курси


Магістерська прогама з “Управління земельними ресурсами”

В Україні повинна бути запрваджена нова магістерська програва на землівпорядних кафедрах чотирьох університетів.

Двох технічних університетах:
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Донецький національний технічний університет (ДНТУ)
та
Двох аграрних університетах:
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (ХНАУ)
Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ)

Магістерська програма в Україні має наступну концепцію:

Перший рік навчання охопить, загальні для усіх університетів, фундаментальні поняття управління міських та сільських земель, другий рік буда розрізнятися для технічних та аграрних університетів.

КНУБА та ДНТУ представлять курси, які охоплюють аспекти та проблеми міських територій, ХНАУ та ЛНАУ розроблятимуть курси, які визначають проблеми сільських територій, включаючи сільськогосподарські землі.

Курси нової Магістерської програми поділені на три модулі, Правовий, Економічний та Планувально-технічний:

Правовий модуль складається з наступних курсів:

 1. Законодавство з Нерухомості
 2. Законодавство щодо охорони навколишнього середовища та планування використання земель
 3. Будівельне законодавство (для технічних університетів)
 4. Законодавство щодо природних ресурсів (для аграрних університетів)
 5. Законодавство щодо кадастрової діяльності та землеустрою

Економічний модуль складається з наступних курсів:

 1. Економіка земельних ресурсів
 2. Ринок нерухомості
 3. Оцінка нерухомості
 4. Використання ГІС в нормативній оцінці землі

Планувально-технічний модуль складається з наступних курсів:

 1. Управління земельними ресурсами
 2. Кадастрово-реєстраційні системи в управлінні земельними ресурсами
 3. Земельні інформаційні системи
 4. Методологія наукових досліджень
 5. Управління проектами
 6. Інфраструктура урбанізованих територій (технічні університети)
 7. Розвиток малих поселень (аграрні університети)
 8. Примусове вилучення урбанізованих земель (технічні університети)
 9. Примусове вилучення земель в сільських поселеннях (аграрні університети)
 10. Сталий розвиток міст (технічні університети)
 11. Сталий розвиток сільських поселень (аграрні університети)
 12. Розвиток нерухомості (технічні університети)
 13. Консолідація земель (аграрні університети)