Сьогодні: 17.01.2020

English language
English language:

Інформування


Інформування про впровадження

Інформування про результатів повинні бути організовані протягом всього періоду реалізації проекту.

Протягом 2010 інформування про початок та впровадження завдань проекту здійснювалось шляхом:

  1. Оголошення про початок реалізації Спільного проекту TEMPUS 2009 ” Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні”, цілі, мета і очікувані результати були зроблені на веб. сайті Аграрного національного університету м. Київ (квітень 2010).
  2. Публікації інформації про мету, цілі, заходи та очікувані результати 159184-проекту ТЕМПУС в інформаційному бюлетені Національного Темпус Офісу в Україні # 2, 2010, с.16-19. Інформація також міститься на веб. сайті Національного Темпус Офісу в Україні. www.tempus.org.ua
  3. Інформування про мету, цілі, заходи та очікувані результати 159184-TEMPUS проекту на міжнародній конференції в Хумбольд Університеті у Берліні, Німеччина (18 і 19 листопада 2010 року)
  4. Інформування про мету, цілі, заходи та очікувані результати та впроваджені заходи 159184-TEMPUS проекту були представлені на конференції “Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору ” (25-27 листопада 2010 року)
  5. Публікації статті “Освіта в сфері управління  земельними ресурсами”, (О. Петраковська, А.Лізунова)  у тематичному збірнику публікації “Психолого-педагогічні та організаційні умови запроадження європейських стандартів вищої освіти в  Україні” № 4, В. І. (24), 2010, стор 416-423
  6. Публікації статті “Темрус проект в сфері управління земельними ресурсами “, (О. Петраковська) в газеті Київського національного університету будівництва і архітектури, присвяченій на честь 80-річчя заснування університету, стор.4.