Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

Про проект


Назва Проекту

Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні (“LAGOS”) 159184-2009-TEMPUS-SE-JPCR

Тип проектуРеформування навчальних програм (CR)

Термін реалізації проекту - 3 роки, 15 Січня 2010 – 15 Січня 2013 (тобто 36 місяців)

Мета та завдання проекту:

 • Розробити і впровадити нову Магістерську програму з питань управління земельними ресурсами відповідно до Болонського процесу в 2 університетах Македонії та 4 українських ВНЗ до вересня 2012 р.
 • Встановити нове академічне ІТ середовище в Університетах-партнерах до вересня 2011 р.
 • Створити потенціал університетів Македонії і України за допомогою інтенсивного навчання до вересня 2012 р.
 • Зміцнити зв’язок між освітою і практикою у сфері управління земельними ресурсами.
 • Підвищити наочність нової програми підготовки магістрів в Македонії та Україні до
 • грудня 2012 р.

Напрями діяльності за проектом:

 1. Аналіз існуючих навчальних програм і порівняння з потребами ринку.
 2. Розроблення нового навчального плану магістерської програми, курсів і навчальних матеріалів з управління земельними ресурсами.
 3. Перепідготовка викладачів та навчання студентів .
 4. Упровадження нових методик навчання.
 5. Інформаційні сесії в університетах.
 6. Поширення результатів проекту.
 7. Стійкий розвиток.
 8. Контроль якості та моніторинг.
 9. Управління проектом

Основною цілью проекту є розробка та запровадження нової магістерської програми з управління земельними ресурсами відповідно до Балонського процесу (яка розрахована на два навчальних роки) в двох Македонських та чотирьох українських університетах. Проект запропонує нову навчальну програму за допомогою нового інноваційного (міждисциплінарного) учбового плану магістерської програми. Через те, що до проекту залучені різні країни, в ньому розробляються дві частково схожі, але такі що враховують індивідуальні особливості, учбові програми.

Беручі до уваги те, що в Україні спеціалістів з управління земельними ресурсами готують в технічних та аграрних університетах, національний учбовий план буде спеціалізований на управління міськими та сільськими землями.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) та Донецький національний технічний університет (ДНТУ) будуть розробляти та запроваджувати учбовий план з урахуванням міського профілю. Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (ХНАУ) та Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) підготують новий учбовий план з урахуванням сільського профілю.

Таке розмежування (три різні програми для двох країн) обумовлене специфікою країн, а також приоритетних напрямів активності університетів-партнерів.

Університет Св. Кирила та Мефодія (SCMU) в Македонії представить новий учбовий план по управління земельними ресурсами, який включатиме міський на сільський напрями. Юридичний факультет університету Гоче Дельчів приме участь у програмі та розробить дисципліни правового модулю.

Паралельно з розробкою навої магістерської програми та нових курсів, будуть розроблені відповідні учбові матеріали, які повинні бути розроблені у всіх університетах-партнерах. Ці учбові матеріали включатимуть підручники, навчальні посібники, методичні посібпики та інші.

Практична допомога в розробці курсів буде здійснюватись неакадемічними членами консорціуму.