Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

Михальова Марія Юріївна


Михальова Марія Юріївна –

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри Землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «бакалавр»
Нагороджена Почесною грамотою Київського національного університету будівництва і архітектури, 2017 рік, Подякою Міністерства освіти і науки України, 2020 рік.
Рівень володіння англійською мовою – B2 (підтверджений міжнародним сертифікатом British Council)

Освіта

2006-2011 – Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність: Землевпорядкування та кадастр.

2011-2014 – Аспірантура, кафедра землеустрою і кадастру, Київський національний університет будівництва і архітектури.

2011-2014 – Відокремлений структурний підрозділ «Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» спеціальність: Менеджмент організацій і адміністрування.

Вчені ступені і звання

2017 – Кандидат технічних наук (Кадастр та моніторинг земель). Тема дисертації: «Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб».

2019 – доцент кафедри землеустрою та кадастру.

Напрям наукової діяльності – Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості, уніфікація містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад

Автор 42 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Каб. №428, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: mykhalova.myu@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:

  • Основи землеустрою і кадастру
  • Містобудівний кадастр
  • Землевпорядні вишукування і проектування
  • Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність (для підготовки PhD студентів)

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Член АЕК за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма “Землеустрій та кадастр”