Сьогодні: 17.01.2020

English language
English language:

Трегуб Микола Володимирович


Трегуб Микола Володимирович

Установа

Київський національний університет будівництва і архітектури.

Посада:

аспірант кафедри землевпорядкування і кадастру.

Контактна інформація:

03680,  Київ, Повітрофлотський пр. 31, кафедра Землевпорядкування і кадастру, к. 340.

Телефон:

Тел:  +380442415569, Факс: + 380442432671

E-mail :

trenikol@rambler.ru

Освіта

з 2011 –         Аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра землевпорядкування і кадастру

2006-2011 –         Студент,  Державний ВНЗ“Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ.

Область професійних та наукових інтересів:

Особливості створення та реформування кадастрових систем.

Метрична інформація у кадастрових системах.

Геодезичні методики і технології при виконанні кадастрових зйомок.

Особливості визначення та оцінки точності площ земельних ділянок.

Публікації

  1. Трегуб М.В. Дослідження впливу рельєфу під час визначення площ великих земель них ділянок / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофо­тознімання. – 2010. – Вип. 73. – С. 73-79.
  2. Трегуб М.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 136-142.
  3. Трегуб М.В. Визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок обчислення площ земельних ділянок у різних типах населених пунктів / Рябчій В.А., Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Геодезія, картографія та аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 157-167.
  4. Трегуб М.В. Класифікація кадастрових систем Європи за географічним принципом / Трегуб М.В. // Інженерна геодезія: Наук.-техн. зб. – К., 2011. – Вип. 57. С. 114-122.

Праці в збірниках тез та наукових конференцій

  1. Трегуб М.В. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок / Рябчій В.В., М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науко­во-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» 28-30 жовтня 2010 р., – Ужгород, 2010. -С. 20-23.
  2. Трегуб М.В. Про визначення допустимих значень середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок за межами населених пунктів / Рябчій В.В., Бойко О.Л., М.В. Трегуб // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2011», Київ, 19-21 квітня 2011 р. С. 58-61.
  3. Трегуб М.В. Особливості вживання поняття “топологічна цілісність кадастрових даних” в державному земельному кадастрі / Трегуб М.В. // Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доповідей. – в 2-х частинах. – Ч.2. – К.: КНУБА, 2011. – С. 90.
  4. Трегуб М.В. Особливості формування метричної інформації державного земельного кадастру / Трегуб М.В. // Наукова  весна – 2012: Матеріали IІI Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 березня 2012 року). – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”, 2012. С. 153-155.
  5. Трегуб М.В. Створення тематичного шару в автоматизованій системі Державного земельного кадастру для коригування метричної інформації / Трегуб М.В. // Матеріали XVII Міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS i GIS – технології” 10-15 вересня 2012 р. Алушта (Крим). – С. 204-205.

Трегуб М.В. Вплив метричної інформації державного земельного кадастру на реалізацію прав на земельні ділянки / Трегуб М.В. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» 24-27 жовтня 2012 р. – Ужгород, 2012. -С. 96-98.