Сьогодні: 8.07.2020

English language
English language:

Планувально-технічний Модуль


ПЛАНУВАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ МОДУЛЬ

 1. Управління земельними ресурсами (розробники проф А. Sohnych, доц. А. Лізунова, асист. П. Берова)
  Управління земельними ресурсами розділено на 2 частини. Перша частина курсу на початку першого року (5 ESTC) включає в себе теоретичні знання розробки політики та аналізу активності процесів управління. Друга частина в кінці другого року (3 ESTC) орієнтована на розуміння негативного впливу корупції, а також як уникнути соціальних пасток і економіки сітки блокування в управлінні земельними ресурсами. Підкреслюється порівняння структури організації управління земельними ресурсами на державному, регіональному, муніципальному рівнях; зосереджується увага на методи управління земельними ресурсами; огляду управління земельними ресурсами для різних цілей.
 2. Кадастрово-реєстраційні системи в управлінні земельними ресурсами (розробники доц. Р. Курильців, Н. Стойко, А. Луньов, Ю. Шморгун)
  Цей курс дає основи принципів зйомки та існуючих систем вимірювання та теоретичних досліджень в області передових геодезичних систем, їх розвиток і класифікацію. Виявляються  переваги та недоліки геодезичних систем та їх економічні аспекти, також порівнюються різні системи вимірювань та збору даних.
 3. Земельні інформаційні системи (розробники проф. А. Sholomitski, доц. Р. Курильців, Д. Гавриленко)
  Надає студентам прикладних знань кадастрових процедур і остаточного зберігання результатів в інформаційних земельних системах. В курсі надаються основні принципи та підходи європейських країн та існуючі в Україні. Також поглиблюються теоретичні і практичні знання у галузі моделювання, створення та використання земельних інформаційних систем; базових технологій (бази даних, ГІС, мережі Інтернет); процесів збору та обробки даних.
 4. Методологія наукових досліджень (розробники проф.  С. Могильний,  Dr.Motylova О)
  Курс орієнтований на підготовку студентів для проведення незалежних наукових досліджень. В курсі розглядаються всі етапи проведення наукового дослідження (від формулювання проблеми до отримання та оцінки результатів), методи проведення досліджень. Також при вивченні курсу набуваються практичні навички презентації отриманих результатів, їх обговорення та підготовка висновків.

 5. Управління проектами (розробники проф, С. Могильний, проф. О. Лозовий, Dr.Motylova О.)
  Цей курс дає студентам унікальний і конкретний набір методів та інструментів для досягнення запланованих в проекті цілей в строк і в рамках визначеного бюджеті. Пояснюються загальні та альтернативні механізми планування, організації та контролю процесу управління, вибору партнерів. Також розглядаються механізми врегулювання суперечок і методи ведення переговорів, які допоможуть зацікавленим сторонам у досягненні певної задачі.
 6. Інфраструктура урбанізованих територій (розробник професор О. Петраковська)
  В курсі надаються різнобічні аспекти планування та управління інфраструктурою, розглядаться різні типи систем інфраструктури, таких як енергетика, водопостачання, каналізація та водовідведення, опалення, транспорт і телекомунікації. Також курс пояснює, як інфраструктура впливає на землекористування, цінність земель та процесс прийняття рішень в проіессі управління земельними ресурсами.
 7. Розвиток малих поселень (розробники доц. В. Тишковець, доц. Р. Курильців, Н. Стойко)
  Курс охоплює питання планування, формування та управління сільськогосподарськими землями, а також політики для сільського господарства, лісового господарства, водокористування та розвитку сільських територій, консолідації земель, інфраструктури доріг і зрошувальних систем. Також надає знання основних організаційних, економічних, соціальних і правових аспектів і специфіки розвитку населених пунктів в умовах економіки перехідного періоду формування стійкого розвитку його перспективи.
 8. Примусове вилучення урбанізованих земель (розробники доц А. Лізунова, доц А. Попов, доц В. Тишковець)
  Курс надає знання про законодавство України з питань примусового викупу землі, знання про порядок примусового викупу урбанізованих земель, оцінки та компенсації придбання міських земель в різних економічних та планувальних умовах. Допомагає студентам дізнатися і зрозуміти норми і правила, необхідні для примусової купівлі урбанізованих земель. Також представлений порівняльний аналіз європейського досвіду з питань примусового викупу урбанізованих земель.
 9. Примусове вилучення земель в сільських поселеннях (розробник доцент А. Попов)
  Курс надає знання про законодавство України з питань примусового викупу землі, знання про порядок примусового викупу сільських земель, оцінки та компенсації придбання сільських земель в різних економічних та планувальних умовах. Допомагає студентам дізнатися і зрозуміти норми і правила, необхідні для примусової купівлі сільськогосподарських земель. Також представлений порівняльний аналіз європейського досвіду з питань примусового викупу сільськогосподарських земель.
 10. Сталий розвиток міст (розробник проф. О. Петраковська)
  Курс охоплює питання планування, формування та управління міськими землями, різні методи розвитку і дає огляд основних принципів сталого розвитку у всьому світі. Концепція повністю висвітлює ключові моменти показників сталого розвитку міст. Також ця дисципліна встановлює обов’язки і повнофаження структур різних рівнів управління з питань забезпечення сталого розвитку міст (в тому числі неофіційних поселеннь, приватизації землі, а також отримання прав власності в процесі розвитку міст).
 11. Сталий розвиток сільських поселень (розробники проф О. Лозовий, доц. В. Timoshevsij)
  Курс охоплює питання планування, формування та управління сільськогосподарськими землями, а також політики для сільського господарства, лісового господарства, водокористування та розвитку сільських територій. Студенти ознайомляться з розвитком теорії, а також політики в галузі сталого розвитку та з основними принципами та тенденція в галузі сталого розвитку сільських територій.
 12. Розвиток нерухомості (розробник проф. О. Петраковська)
  Курс орієнтований на міждисциплінарні підходи. Протягом всього курсу студенти повинні розвивати і поглиблювати свої знання про право власності, оцінку нерухомості, фінансові послуги та управління проектами та управління земельними ресурсами, а також питання будівництва. Після вивчення курсу студенти зможуть працювати в сфері правління та розвитку різних відів нерухомості.
 13. Консолідація земель (розробники проф Лозовий О., Dr. В. Tymoshevskiy, Н. Стойко)
  Курс охоплює питання планування, формування та управління сільськогосподарськими землями, а також політики для сільського господарства, лісового господарства, водокористування та розвитку сільських територій. Метою курсу є вивчення теоретичних основ, науково-методичних положень консолідації земель та отримання практичних навичок з розробки проектів консолідації земель.