Сьогодні: 6.04.2020

English language
English language:

Економічний Модуль


ЕКОНОМІЧНИЙ МОДУЛЬ

  1. Економіка земельних ресурсів (розробник доцент Р. Курильцив)Метою курсу є дати базові знання в області економіки. Курс допомагає студентам зрозуміти властивості землі як основного засобу виробництва, природного ресурсу та просторового базису. Також курс розкриває роль земельних ресурсів в мікро- та макроекономіці країни.
  2. Ринок нерухомості (розробники доц. В. Тишковець, доц. А. Попов)Метою курсу є дати базові знання про суб’єкти та об’єкти ринку нерухомості, особливостей його функціонування та структури. Курс спрямований на надання допомоги студентам у зрозумінні процесів які відбуваються на ринку нерухомості, аналізі попиту і пропозиції тощо. Також курс розкриває роль ринку нерухомості в економіці країни, відносини між ринком нерухомості та іншими ринками, і як макроекономічні показники впливають на ринок нерухомості.
  3. Оцінка нерухомості (розробники проф. О. Петраковська,
    Л. Сухомлин, О.Гаража)У рамках курсу надаються основи теорії оцінки, а також різні підходи та методи оцінка землі та будівель і споруд (підхід з точки зору аналогових порівнянь, підхід з точки зору визначення витрат, підхід з точки зору визначення доходу від використання нерухомості, методи нормативної грошової оцінки земель). Студентам надаються знання різних концепцій вартості, й інших пов’язаних з ним грошових потоків, таких як ціна, прибуток, витрати тощо. В курсі також розглядається податкове законодавство щодо нерухомості.
  4. Використання ГІС в нормативній оцінці землі (розроблений доц. К.Германова, К.Ковальов)Метою курсу є набуття теоретичних і практичних знань застосування інформаційних систем при проведенні нормативної грошової оцінки землі в Україні. Зокрема надаються теоретичні і практичні основи щодо програмування ГІС-технічного комплексу, що забезпечує автоматизований збір, обробку та аналіз просторової інформації. Таким чином, цей курс спрямований на збір вихідних даних для нормативної оцінки, зберігання даних, вибірки даних, обробка та аналіз і отримання результатів. Студенти ознайомляться з дистанційного зондування та ГІС для сталого землекористування. Національна інфраструктури геопросторових даних також розглядається в цьому курсі.