Сьогодні: 13.11.2019

English language
English language:

Митрофанова Олена Ігорівна


Митрофанова Олена Ігорівна

Установа

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Посада:

Доцент кафедри Геоінформатики і геодезії

Контактна інформація:

вул. Артема, 58 83 000 Донецьк

Телефон:

+38 062 301 07 81 +38 050 959 40 51

E-mail :

mei62@mail.ru, e-mitr@gis.dgtu.donetsk.ua

Освіта

2008 – 2009        Спеціаліст «Землевпорядкування та кадастр», Донецький національний технічний університет

1999 – 2002        Докторантська програма із Земельного управління, Стокгольмський Королівський технологічний інститут, Швеція

1996 – 1997        Магістерська програма із Земельного управління, Стокгольмський Королівський технологічний інститут, Швеція

1992 – 1995        Аспірантура у Донецькому національному технічному університеті, кафедра геодезії

1982 – 1987        Інженерна геодезія, Донецький політехнічний інститут (зараз Донецький національний технічний університет

Вчені ступені і звання

Кандидат технічних наук, доцент

Професійні та наукові інтереси:

 • Робота над теоретичним і методичним забезпеченням курсів лекцій, практичних, лабораторних і курсових робіт за дисциплінами «Кадастр», «Основи землеустрою», «Земельне право», «Оцінка нерухомості», «Економіка нерухомості».
 • Керування науково-дослідною роботою студентів, дипломними й магістерськими роботами.
 • Робота у Державній екзаменаційної комісії із захисту дипломних і магістерських робіт зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».
 • Проведення лекції, практичних занять й семінарів по тематиці курсів  базової підготовки і підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямками «Грошова оцінка землі», «Оцінка нерухомого майна».
 • Оціночна діяльність: проведення нормативної й експертної грошової оцінки земельних ділянок, оцінки нерухомого майна.
 • Робота у Державній екзаменаційній комісії із проведення кваліфікаційного іспиту по експертній грошовій оцінці земельних ділянок.

Науково-дослідна робота в області юридичного, економічного й технічного опису об’єктів нерухомості (землі й нерухомого майна), пов’язані із проведенням наукових досліджень за напрямками:

 • законодавчі й технічні аспекти формування об’єктів нерухомості;
 • законодавчі й технічні аспекти реєстрації прав на об’єкти нерухомості;
 • оцінка нерухомості;

планування й розвиток нерухомості.

Публікації

 1. Митрофанова Е. Property Rights and 3D Determination/ Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Збірник наук. Праць. Львів, Ліга-Прес, 2002. – с. 239-246
 2. Гермонова Е.А., Митрофанова Е.И. Автоматизированная система государственного земельного кадастра “Донбасс 2000″, подсистемы формирования выходной документации //Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 лютого 2003 р.)-К.:ТОВ”ЦЗРУ”,2003.- с.228-234
 3. Митрофанова Е.И., Гермонова Е.А. Образовательная подготовка и профессиональная деятельность землеустроителя: опыт европейского развития//Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 лютого 2003 р.)-К.:ТОВ”ЦЗРУ”,2003.- с.317-324
 4. Митрофанова Е.И. Законодательные аспекты трехмерного разделения объектов недвижимости. – С23 Наукові  праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. Випуск 62/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та інш. – Донецьк, ДонНТУ, 2003. – с.155 – 169
 5. Митрофанова Е. И. Внедрение принципов и положений Болонской декларации в учебный процесс подготовки специалистов по направлению «Геодезия, картография и землеустройство». VII Міжнародна науково-методична конференція «Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу» (26-27 травня 2005 р.): Тези доповідей». – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. – с.92-94
 6. Митрофанова Е. И., Ковалев К. В., Агеев А. Н., Кривобоков М. Г. Исследование и внедрение современных методов мониторинга и оценки техногенных территорий Донбасса//Отчет о научно-исследовательской работе.-  № госрегистрации: 0102U007117, Инв. № Н-7-02. – Донецк, ДонНТУ, 2005 г. – 194 с.
 7. Митрофанова Е. И., Гермонова Е. А. Методологические основы построения 3D-кадастра недвижимости. – Науковий Вісник Національного аграрного університету, Київ, 2006. -№104. –с.67-70.
 8. Гермонова К. О., Митрофанова О. І., Пілічева М. О. Дослідження даних космічної зйомки з метою використання при розмежуванні земель комунальної та державної власності у м. Костянтинівка. – Науковий Вісник Національного аграрного університету, Київ, 2006. -№104. –с.80 -84.
 9. Митрофанова Е. И. Анализ эволюции и современного развития систем кадастра. – Ежегодный научно-технический сборник «Современные проблемы строительства». № 9. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006. – с. 19-32 (334 с.)
 10. Митрофанова Е. И. Разработка научно-методологического подхода к открытию новой специализации на кафедре геоинформатики и геодезии. – Збірник наукових праць ІІІ Науково-методичної конференції „Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ”, 5-6 лютого 2007 р. – Донецьк, ДонНТУ. – електронне видання.
 11. Гермонова О. Ю., Гермонова К.О., Митрофанова О. І. Дослідження методів визначення форми і нахилу високих димових труб // Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. Випуск 12(173) / Редкол.: Башков Є.О. (голова) та інші. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – с. 23 -29.
 12. Митрофанова Е.И., Гермонова Е. А. Куличенко Е. В. Разработка информационного обеспечения для выполнения оценки недвижимости // Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. Випуск 12(173) / Редкол.: Башков Є.О. (голова) та інші. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – с. 146-154.
 13. Гермонова К. О., Митрофанова О. І., Богак Л.М., Маліков С. С. Деякі питання щодо технології визначення водоохоронної зони та прибережної захисної смуги водосховищ // Наукові праці ДонНТУ: Серія гірничо-геологічна. Випуск 12(173) / Редкол.: Башков Є.О. (голова) та інші. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – с. 118- 130.