Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

Петраковська Ольга Сергіївна


Петраковська Ольга Сергіївна

Петраковська Ольга Сергіївна –

Доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями,  голова підкомісія 193 «Геодезія і землеустрій», НМК МОН, галузь знань «Архітектура та будівництво»

Експерт національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,  гарант  освітньої програми «землеустрій і кадастр» за освітнім рівнем «магістр»

Завідувач кафедри Землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури

Національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі, член редколегії науково-технічного збірника «Інженерна геодезія»

Член Міжнародної європейської академії розвитку земельних ресурсів (European Academy Land Development)

Член Державної Кваліфікаційної комісії по сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, «Відмінник освіти України».

Освіта

1976-1981 – Студент, Київський  інженерно-будівельний інститут, кафедра міського будівництва.

1987-1990 – Аспірант,  Науково-дослідний інститут містобудування,  відділ транспортної інфраструктури  територій.

2000-2004 – Докторант, Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра міського будівництва.

Вчені ступені і звання

1994 – Кандидат технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Транспортне обслуговування пішохідних зон міських центрів великих міст».

2000 – Доцент кафедри Міське будівництво.

2007 – Доктор технічних наук. Тема докторської дисертації «Методологія управління системою землекористування великих міст».

2008 – Професор кафедри  землеустрою та кадастру.

Напрям наукової діяльності – правове, економічне, планувальне та технологічне забезпечення управління земельними ресурсами урбанізованих територій.

Автор 3 навчальних посібників, понад 120 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях. Підготувала 4 кандидатів наук, 1 доктора наук, 1 доктора філософії.

Каб. №424, Освіти 4, тел. +380442415540, е-mail: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:

  • Основи землеустрою і кадастру.
  • Земельне право.
  • Управління земельними ресурсами.
  • Основи девелоперської діяльності.
  • Землевпорядні вишукування і проектування.
  • Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність (для підготовки PhD студентів)
  • Спецкурс за темою наукового дослідження (для підготовки PhD студентів)

Керівник атестаційних випускних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій»

Член АЕК за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» освітня програма “Землеустрій та кадастр”