Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

Партнери


Центр з освіти в «Управленні земельними ресурсами» створений на фазі кафедри Землевпорядкування і кадастру при Київському університеті будівництва і архітектори співпрацює практично з усіма ВУЗами Ураїни які проводять навчання в сфері управління земельними ресурсами кадастру  та готують фахівців за напрямом освіти «Геодезія, картографія та землеустрій».

Найбільш ефективно співробітництво відбувається з українськими університетами:

Київський національний університет им. Т.Шевченко
www.univ.kiev.ua

Національний університет „Львівська політехніка”

www.lp.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне
www.nuwm.rv.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування
www.nubip.edu.ua

Харківський національний аграрний університет імена В.В. Докучаєва
www.knau.kharkov.ua

Львівський національний аграрний університет
www.lnau.lviv.ua

Міжнародний інститут бізнесу, Київ
www.iib.com.ua

Національний гірничий університет
http://www.nmu.org.ua

Окрім академічного співробітництва здійснюється активна  діяльність щодо забезпечення тісних зв’язків освіти та виробництва. Це забезпечується завдяки партнерству із:

Державний комітет України із земельних ресурсів
www.dkzr.gov.ua

Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Україна
www.guzem.kmv.gov.ua

ДП “Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
www.zem.kiev.ua

Науково-виробничий центр земельно-інформаційних систем ТОВ “НВЦ ЗІС “
www.nvc-zis.kiev.ua

Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст ДІПРОМІСТО
www.dipromisto.gov.ua

Науково-дослідний інститут геодезії і картографії
www.gki.com.ua

ТОВ “Київський регіональний інститут земельної реформи.
www.refland.kiev.ua