Сьогодні: 29.09.2022

English language
English language:

Співробітники


Петраковська Ольга Сергіївна д.т.н., професор email: petrakovska.os@knuba.edu.ua

Плешкановська Алла Михайлівна д.т.н., професор email: pleshkanovska.am@knuba.edu.ua

Лізунова Аліна Петрівна к.т.н., доцент email: lizunova.ap@knuba.edu.ua

Михальова Марія Юріївна к.т.н., доцент email: mykhalova.myu@knuba.edu.ua

Литвиненко Ірина Валентинівна ст. викладач email: lytvynenko.iv@knuba.edu.ua

Берова Поліна Ігорівна email: berova.pi@knuba.edu.ua

Лапань Іван Андрійович email: lapan.ia@knuba.edu.ua

Свиридовська Світлана Миколаївна email: svyrydovska.sm@knuba.edu.ua

Богатир Дарія Володимирівна email: bohatyr.dv@knuba.edu.ua